Welkom
Welkom op deze ZGG-junior website!

Kijk op 

www.zggjunior.nl/paulus

voor de bouwplaat van het

spaarpotje!

Uit de praktijk

 

Veel leerkrachten besteden in de klas aandacht aan zending. ZGG vroeg naar hun verhalen. U vindt ze hieronder. Ook uw verhaal hier? Stuur 'm dan in, liefst met een foto, naar info@zggjunior.nl.

Afrika in de klas

Heeft u de deur van ons klaslokaal al gezien? Die is vol met bruine verfhanden. Waarom zou dat zijn? Wij weten het wel! We werken over Afrika, en dat is erg leuk! We leren er veel van. De kast in onze klas staat vol met spullen uit Afrika. Ook leest de juf een boek voor over kinderen van een zendeling. Die kinderen gaan samen met hun vader en moeder verhuizen naar het verre Afrika, om daar de mensen en de kinderen van de Heere te vertellen.

 

Iedere week kijken we foto’s van toen de juf zelf in Afrika was. Wat we dan zien? Echt van alles! Apen, krokodillen, hyena’s en nog veel meer andere wilde dieren. Maar ook zien we klassen met Afrikaanse schoolkinderen, en dingen van het Afrikaanse leven zoals bijvoorbeeld de waterput.
In de klas lijkt het net alsof we zelf in Afrika zijn. Al een paar weken staan er een Afrikaanse hut, een Afrikaanse markt en een Afrikaanse tuin in de klas. En dat is heel erg leuk! In de hut mogen de kinderen zich verkleden, en zorgen ze dat er eten wordt klaargemaakt. Dit eten wordt gekocht bij de markt en wordt betaald met echt Afrikaans geld! En de marktkoopmannen en –vrouwen houden natuurlijk goed in de gaten op de prijslijst, of er wel genoeg geldbriefjes worden gegeven… in de Afrikaanse tuin zijn echte zaadjes gezaaid. Iedere morgen kijken we nieuwsgierig of er al groene sprietjes boven de aarde uit komen. En natuurlijk zijn er tuinmannen in de klas die de plantjes steeds water geven en goed verzorgen! Er zijn ook kinderen die in de leeshoekboekjes over Afrika lezen, of die in de spelletjeshoek kwartet of memory spelen over Afrika. Verder worden er prachtige verftekeningen en palmbomen gemaakt! En ons Afrika-boekje met puzzels en kleurplaten is nu écht al bijna uit!

 

Met elkaar hebben we ook veel gepraat over het zendingsveld. In Afrika zijn er kinderen die niet naar school en niet naar de kerk kunnen. Zij hebben misschien nog nooit van de Heere gehoord! We hopen en bidden dat ook in Afrika de kerk zal groeien, en dat er steeds meer mensen en kinderen in de Heere zullen gaan geloven.

 

Met dank aan de leskisten van ZGG is het thema ‘Afrika’ gaan leven voor de kinderen. Door de spullen en lesmaterialen over dit zendingsgebied, kreeg het thema een rijke lesinhoud.

Ben je een leerkracht die het zendingsgebied in Afrika en de leefwereld van de kinderen die daar leven, dichterbij kinderen wil brengen? Dan zijn deze leskisten van harte aanbevolen!

- Jacoline Mulder, leerkracht groep 3, Eben-Haëzerschool te Boskoop
 

 


 

 Projectweek

 

"Ik heb enorm genoten van de leskisten. Aan de projectweek was een kijkavond voor ouders verbonden. De kinderen hebben hard gewerkt en de leskisten hielpen bij het vullen van het lokaal. En alle materialen, boeken en cd's zijn geweldig, een aanrader voor iedere leerkracht. Het is waardevol dat kinderen op jonge leeftijd met de zending betrokken raken, zodat ze de voorrechten die wij nog hebben, in vergelijking met zoveel anderen, leren zien, zowel op kerkelijk als op maatschappelijk gebied."
- Sjanie van Mersbergen, leerkracht ds. G. Voetiusschool, Andel

 


 

Noodzaak van zending

 

"Met groep 4 heb ik tijdens het thema ‘Afrika’ het boek ‘Bonisa’ -  geschreven door mevr. Mijnders-van Woerden - verteld. De kinderen luisteren aandachtig naar vertellingen en zo kun je vertellen  wat er in Bonisa’s leven mocht gebeuren door middel van de zending.  Tijdens deze verhalen kun je de kinderen erop wijzen, dat het groot zou zijn, als er meer zendelingen/ zendingswerk(st)ers waren, zodat meer kinderen over de Heere mogen horen.

 

Twee keer heb ik  tijdens dit thema de leskisten van ZGG gebruikt. Iedere morgen mochten de kinderen een voorwerp uit de leskist pakken en met elkaar dachten we na over wat het was en waarvoor het gebruikt zou worden/ gebruikt werd. Deze voorwerpen zette ik daarna in de klas. Het mooie van dit thema is dat de kinderen leren nadenken over cultuur, de noodzaak van zending en ons grote voorrecht, dat we iedere dag uit de Bijbel mogen horen."
- Margriet Oreel, leerkracht Herman Faukeliusschool, Middelburg


Hier uw reactie? Stuur uw verhaal met een foto naar info@zggjunior.nl!

ZGG Junior | Postbus 232 | 3440 AE Woerden | Tel. 0348-489950 | E-mail info@zggjunior.nl